Sonakshi Sinha slams Vivek Agnihotri for spreading fake rumors

Sonakshi Sinha slams Vivek Agnihotri for spreading fake rumors