Javed Akhtar taunts Shahid Afridi, Ashoke Pandit said Shame on Pakistan

Javed Akhtar taunts Shahid Afridi, Ashoke Pandit said Shame on Pakistan

Last News